Uslovi korištenja i politika shopa

 Tel: (065) 643-603
E-Mail: shop@store.uk

 Bosna i Hercegovina

 Dostava brzom poštom
u  BiH.

 Online podrška kupcima
24 sata, svaki dan.

Česta pitanja

Koliko proizvoda mogu naručiti?

✅1(jedan) Immuneda = 30KM+poštarina(ušteda 22KM)
✅2(dva) Immuneda = 60KM+besplatna poštarina(ušteda 68KM)
✅3(tri) Immuneda = 90KM+besplatna poštarina(ušteda 98KM)

Postoji li mogućnost narudžbe zasebih proizvoda iz paketa?

Zasebni proizvodi iz drugih setova i paketa su mogući! Upit pošaljite na email info@zdravozivjeti.com

Mogućnost i uslovi reklamacija?

Reklamaciju rješavate na licu mjesta prilikom isporuke proizvoda.

Mogu li preuzeti lično ako sam u Sarajevu?

Zbog preporučenih mjera Ministarstava zdravlja i jesmo kreirali online prodavnicu kako bismo bili odgovorni prema vama! Narudžbe se isključivo vrše putem online shopa www.zdravozivjeti.com ili facebook stranice Zdravo Živjeti.

Opis robe

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni na osnovu vlastite baze
podataka.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati
proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavac posebno ističe da vizuelni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računaru kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na ekranu i sl.
U slučaju očitih grešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.zdravozivjeti.com administrator online shopa ima pravo izmjene.
Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.
Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavac će obavijestiti Kupca da proizvod
trenutno nije raspoloživ, te o roku u kojem je proizvod moguće nabaviti.

Cijena

Cijene istaknute na web stranici www.zdravozivjeti.com izražene su u KM. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga jer se isti posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve u skladu sa uslovima.
Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda u koju je uključen PDV, cijena dostave ako se naplaćuje, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupovine. U slučaju plaćanja e-bankingom i opštom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Plaćanje

  • Pouzećem

U slučaju da Kupac želi platiti , potrebno je odabrati plaćanje pouzećem.
Kod takve dostave troškovi dostave nisu uključeni u cijenu, a biti će saopšteni Kupcu kod primopredaje.
Ukoliko Kupac ne dobije obavještenje potvrđene narudžbe nakon završenog procesa naručivanja predlažemo da se provjeri:
Je li poruka u Junk/Spam folderu

Isporuka robe

Naručeni proizvodi isporučuju se na cijelo područje BiH.
Isporuka će uslijediti najkasnije u roku 48 h(dva radna dana).
Svi naručeni artikli nastojati će se isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, Prodavac zadržava pravo isporuke u više pošiljki. Dostava se obavlja skladno uslovima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.
U slučaju da se naručeni proizvod plaća pouzećem, Prodavac će pristupiti isporuci robe po gore navedenim rokovima koji teku od potvrde narudžbe, a Kupac je dužan izvršiti uplatu prije neposrednog preuzimanja proizvoda.

Reklamacija

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama u skladu sa pozitivnim propisima BiH, RS i FBiH, a posebno sa Zakonom o obligacionim odnosima.
Naručeni proizvodi pakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugerišemo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe zavisi od kupca, te je Kupac dužan da uporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama
Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail:
info@zdravozivjeti.com
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.
Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja su nastala u transportu

Prodavac će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uslovima za reklamaciju u skladu sa Zakonom o obligacinim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. U tom slučaju
će u roku od 15 dana od prijema valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.
Prodavac će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije uticao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavac.

Opšti uslovi shopa

Internet stranica www.zdravozivjeti.com predstavlja online marketing alat za online prodaju određenih proizvoda koje su u vlasništvu je Faveda doo , Suada Hasanovića 1. Vogošća 71320, Bosna i Hercegovina JIB: 4200499950008, PDV broj: 200499950008, matični broj: 65-01-0070-14
Svi materijali koje se nalaze na www.zdravozivjeti.com su ekskluzivno intelektualno vlasništvo proizvođača i prodavca Faveda doo i portala Zdravo Živjeti, te se mogu koristiti isključivo uz izričito pismeno odobrenje Faveda doo.
Pojam Prodavac se odnosi Faveda doo, društvo za proizvodnju, promet i usluge, Ul.Suada Hasanovića 1, 71320 Vogošća.
Pojam Kupca prvenstveno se odnosi na klasičnog potrošača kojeg štiti Zakon o zaštiti potrošača, dakle fizičku osobu koja naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici www.zdravozivjeti.com.
Prodavac prodajom putem Internet stranice www.zdravozivjeti.com nastupa u svoje ime.

Uslovi kupovine čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupovinu pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/saglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je narudžba verefikovana.
Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu, Prodavac će e-mail porukom obavijestiti da narudžba potvrđena.
Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom
registracije.

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Ova pravila određuju i regulišu kako Prodavac koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.zdravozivjeti.com
Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca. Obrada ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na ličnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organizovanje, spremanje, prilagođavanje ili izmjena, povlačenje,
uvid, korištenje, otkrivanje putem prenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Kupovinom na samoj stranici kroz formu narudžbe daje saglasnost da Prodavac obrađuje njegove lične podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke (ime, prezime, adresa, e-mail, kontakt broj, broj računa).
Prodavac nije ovlašten koristiti lične podatke u bilo koje druge svrhe, niti ih smije dostavljati trećima. Kupac je upoznat s pravom da od Prodavca zatraži pristup ličnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka,
pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka, te postavljanjem upita Prodavacu ako smatra da je došlo do bilo kakve povrede u obradi ličnih podataka. Svi zaposleni Prodavca i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. U slučaju promjene bilo kojeg od ličnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se
evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavca na mail adresu info@zdravozivjeti.com
U slučaju da Kupac ne želi da prodavac više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavacu javiti, i to putem e-mail poruke na email adresu info@zdravozivjeti.com

Postavite pitanje

Ukoliko imate neko dodatno pitanje, a koje nije odgvoreno u "često postavljenim pitanjima" ili "uslovi korištenja", molim Vas, javite nam se putem kontakt forme. Rado ćemo Vam pomoći

200 KORISNIH OBJAVA
5000 ZADOVOLJNIH KUPACA
5 POIZVODA U PONUDI
100 KORISNIH SAVJETA