POZOVITE NAS: +387 65 643 603 EMAIL: info@zdravozivjeti.com
O savjetniku detaljnije o ovom savjetniku

Inga Marković

Email: inga.markovic@yahoo.com
Tel: 00387 65 166 754

Inga Marković (Sarajevo, 27.01.1976 god.) supruga i majka troje djece. Zvršila Visoku zdravstvenu škola strukovnih studija u Beogradu te stekla visoko obrazovanje Strukovni nutricionista-dijetetičar iz oblasti medicinskih nauka, te specijalističke studije sa stručnim zvanjem Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar-oblast Javno zdravlje. Položen stručni ispit pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u Banja Luci.

Trenutno zaposlena u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj kao Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar u Odsjeku opšte interne medicine Internističke službe. Radila u JZU „Dom zdravlja“ Doboj u Jedinici za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga – Savjetovalište za dijabetes i hipertenziju Autor sljedećih stručnih radova: „ Prehrambene navike učenika osnovnih školaruralnog područja BiH kao rizikofaktor gojaznosti“ i „ Uticaj dijetoterapiskih metoda i edukacije na stepen metaboličke kontrole oboljelih od dijabetes mellitusa „.

Jedan je od osnivača i član Upravnog odbora Saveza dijabetoloških udruženja Republike Srpske, osnivač i član Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga dijabetičara Bosne i Hercegovine, predsjednik Skupštine i osnivač Udruženja dijabetičara“ Dijabeta“ Doboj . Član Upravnog odbora Udruženja „ Slatki život“Doboj. Aktivan je član Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije.

Više puta angažovana od strane World Vision International u Bosni i Hercegovini. Vršila edukativna predavanja za pacijente na temu „ Pravilna ishrana osoba oboljelih od Dijabetes Mellitusa“ u sardnji sa Novo Nordisk Pharma ;predavač na temu „ Pravilna ishrana školske djece– prevencija dijabetesa“ Udruga dijabetičara u ŽZH – Snaga; predavač na temu „ Pravilna ishrana oboljelih od šećerne bolesti“ Udruženje dijabetičara Tešanj i Maglaj;predavač na temu „ Gojaznost i dijabetes“ Udruženje dijabetičara Tešanj.

Profesionalno se aktivno edukuje kroz kongrese u regionu i inostranstvu. Stečeni certifikat za predavača na 1. KONGRESU OSOBA SA DIJABETESOM sa međunarodnim učešćem – Zenica, za predavača na SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE sa međunarodnim učešćem „ Progres kroz znanje“ - Zlatibor, Certifikat za predavača na SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE sa međunarodnim učešćem „ Bez granica za znanje“ - Zlatibor, CERTIFICATE OF ATTENDANCE – EASO OMTF ( Obesity Management Task Force)

Educational Course held in Zlatibor, Serbia, October 18-19, 2012 Pohađala kurs Kontinuirane edukacije „ Holistički pristup u prevenciji i očuvanju zdravlja djece predškolskog uzrasta“-Beograd; kurs prve kategorije „ Ishrana pacijenata u stacionarnim zdravstvenim ustanovama“- Beograd, kurs prve kategorije „ Mala škola dijetetike“ DRUGI SRPSKI KONGRES O GOJAZNOSTI sa međunarodnim učešćem- Zlatibor

Kontakt:
inga.markovic@zdravozivjeti.com

Zdrav San i ishrana

100%

Zdrava ishrana

100%

Zdrav San